Το αυτοκινητο μου ειναι παντα σε αριστη κατασταση

Ειδικοί τεχνικοί που χρησιμοποιούν γνήσια ανταλλακτικά θα εξασφαλίσουν μία μακρόχρονη, ευχάριστη ζωή στο καινούργιο σας Fiat.

fiatot.calculate

Ειναι το δικο σας Fiat παντα σε αριστη κατασταση;

MyFiat

Ritiro veicoli a fine vita

TUTELA E RISPETTO DELL'AMBIENTE

Da anni Fiat sviluppa un impegno globale per la tutela e il rispetto dellʼambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi e la realizzazione di prodotti sempre più ecocompatibili.

Per assicurare ai clienti come te il miglior livello di servizio possibile nel rispetto delle norme ambientali e in risposta agli obblighi derivanti dalla Direttiva Europea 2000/53 sui veicoli a fine vita, Fiat ha realizzato una rete di centri di raccolta e demolizione delle vetture a fine vita.

Puoi trovare lʼelenco dei centri presso la rete dei Concessionari Fiat,

chiamando il numero verde
00800 3428 0000

o scaricando la lista completa in formato pdf

Scarica elenco demolitori

Ricambi originali - immagine tutela ambiente
Ricambi originali - immagine consegna auto

CONSEGNA LA TUA AUTO FIAT A FINE CICLO SENZA ONERI AGGIUNTIVI

Nel caso in cui tu stia acquistando una nuova Fiat potrai consegnare la tua Fiat a fine vita al Concessionario presso cui hai finalizzato lʼacquisto.

Il Decreto definisce le ulteriori condizioni di idoneità del veicolo al ritiro gratuito:

  • deve essere consegnato presso un impianto per il ritiro gratuito indicato dalla casa costruttrice.
  • deve essere completo, cioè contenere gli elementi essenziali quali motore, trasmissione, carrozzeria, centraline elettroniche e catalizzatore.
  • deve essere esente da rifiuti aggiunti (ad esempio, rifiuti derivanti da attività di giardinaggio/domestici, ulteriori pneumatici, ecc.).